Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Hva koster kriminalitet? De samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner. \n\nPå oppdrag fra JD, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet. I dag tok statssekretær John-Erik Vika imot rapporten. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2905499/\n\nSamfunnsøkonomisk analyse - SØA

Postet:
2022-03-24 14:26:56

Delt innhold:
Hva koster kriminalitet? De samfunnsøkonomiske kostnadene er anslått til mellom 110 og 177 milliarder kroner i 2019, med et beste anslag på 144 milliarder kroner. \n\nPå oppdrag fra JD, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet. I dag tok statssekretær John-Erik Vika imot rapporten. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2905499/\n\nSamfunnsøkonomisk analyse - SØA