Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringa gir 413 millionar til nye studentbustader!🍀\n\n– Å sørge for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar over heile landet, er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien. For dei fleste studentar er husleige den største enkeltutgifta. I år aukar vi innsatsen særleg i Nord-Noreg, men også studentbustadprosjekt i sør, aust og vest får store tilskot denne gongen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nLes meir her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-gir-pengar-til-1130-nye-studentbustader/

Postet:
2022-03-24 15:00:36

Delt innhold:
Regjeringa gir 413 millionar til nye studentbustader!🍀\n\n– Å sørge for at det finst god tilgang på trygge og rimelege bustader for studentar over heile landet, er noko av det viktigaste vi kan gjere for studentøkonomien. For dei fleste studentar er husleige den største enkeltutgifta. I år aukar vi innsatsen særleg i Nord-Noreg, men også studentbustadprosjekt i sør, aust og vest får store tilskot denne gongen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nLes meir her: www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-gir-pengar-til-1130-nye-studentbustader/