Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Ja til ny nettleige-modell! 29 forbrukar- og miljøorganisasjonar og energibransjen har no samla seg om ein ny og god nettleigemodell - då bør ikkje regjeringa seie nei. Eg og @Venstre har i dag utfordra Olje- og energiministeren https://t.co/gootVdJIQ2

Postet:
2022-03-23 11:20:47

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til olje- og energiministeren
29 sentrale aktørar innanfor energibransjen og forbrukar-organisasjonar er no enige om ein ny modell for nettleige som stimulerer til meir ENØK og lokal produsert kraft (solceller), samtidig som modellen gir insentiv til å kutte straumforbruket i periodane det i dag blir brukt mest straum. Vil statsråden sørge for at denne nye, omforeinte modellen for nettleige snarast råd får nødvendig politisk godkjenning, slik at han kan rullast ut og bidra til meir ENØK, meir lokal straumproduksjon og jamnare bruk av straum gjennom døgnet?