Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Pandemien og krigen i Ukraina minner oss om verdien av rask og pålitelig informasjon. Her spiller de redaktørstyrte mediene og teknologiplattformene ulike roller. Nå må vi forbedre dialogen mellom dem, skriver jeg i VG 👇🏼

Postet:
2022-03-22 21:05:27

Delt innhold:
Pressefrihet i plattformenes tid
Pandemien og krigen i Ukraina minner oss om verdien av rask og pålitelig informasjon. Her spiller de redaktørstyrte mediene og teknologiplattformene ulike roller. Nå må vi forbedre dialogen mellom dem.