Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
44,8 millioner kroner fordeles gjennom rettighetshavernes organisasjoner for kompensasjon av bortfall av inntekter, og skal dekke cirka 70 prosent av tapene https://t.co/NOdIhR8BHz

Postet:
2022-03-22 13:59:55

Delt innhold:
45 millioner kroner til rettighetshavere
– Regjeringa er opptatt av å ivareta hele kultursektoren i kjølvannet av pandemien. Låtskrivere, komponister og andre rettighetshavere har opplevd store inntektstap når verkene deres ikke har blitt framført, og nå vil vi kompensere dem med 45 millioner...