Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Det er behov for å øke innsatsen kraftig for å gjøre norsk skipsfart grønnere og mer #bærekraftig. @EspenBarthEide, @peggyhfolsvik, @hsolb og @FUnander diskuterer hvordan Norge kan utnytte potensialet i #detgrønneskiftet 👉 https://t.co/27Pm1aZjv4 https://t.co/VhM7Fvjc5s

Emneknagger:

Postet:
2022-03-21 13:44:03

Delt innhold:
Norsk maritim sektor kan bli en grønn omstillingsvinner
Det er behov for å øke innsatsen kraftig for å gjøre skipsfart grønnere og mer bærekraftig. En ny rapport viser at Norge har et stort potensiale for å lede an i denne omstillingen.