Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Enig med Andrea (12 år) som mener idretten skal være for alle! 🤝🥋⚽️\n\nBarneidretten skal være gode og inkluderende møteplasser der unga våre kjenner på verdien av fellesskap, lagarbeid og aktivitet. \n\nSom Andrea skriver: Det har ikke noe å si om man vinner eller taper. Oppfordre heller barna til å gjøre sitt beste.\n\nVi har mange tusen gode trenere her i landet, flesteparten er frivillige som står på for å skape glede og mestring for barn i alle aldre. Det er viktig at vi voksne tenker over signalene vi sender til barna våre på trening og kamp, og at vi går foran som gode forbilder. \n\nHvis vi skal få alle med, må vi senke barrierer for deltakelse og øke inkludering og idrettsglede 🙌🏼

Postet:
2022-03-20 11:41:27

Delt innhold:
Nei til topping av lag i barneidretten!