Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
- Litt raushet hadde kledd deg bedre ordførerer!\n\nBamble FrP fremmet i helse- og omsorgskomiteen og formannskapet 2. og 3. mars forslag om at Bamble kommune skulle bidra med 50 kroner pr. innbygger i humanitær støtte til Ukraina. Forslaget ble enstemmig vedtatt. \n\nMen: en tydelig smålighet fra ordfører Kjeldal og Ap gjorde tydeligvis at han hverken i saksfremstillingen til kommunestyret eller i kommunens pressemelding ville nevne at forslaget ble fremmet av Petter Jørgensen og Jon P. Flølo fra FrP. Noe som er vanlig i alle andre saker som fremmes for kommunestyret.\n\nFor FrP er saken det viktigste, men litt mer raushet og redelighet hadde kledd ordføreren bedre , eller hva synes du?

Postet:
2022-03-19 18:29:30

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Bård Hoksrud