Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Regjeringen sier ja til Moldovas anmodning om å hente ut ukrainske flyktninger. I tillegg vil Norge ta imot pasienter fra Ukraina til norske sykehus. Regjeringen vil nå hente ut inntil 5.250 flyktninger gjennom ulike europeiske samarbeidsordninger.\n\n– Regjeringen vil nå hente inntil 5.250 ukrainske flyktninger til Norge. Mottak av flyktninger må skje i nasjonal regi og i ordnede former. I likhet med andre land vil vi nå hente flyktninger gjennom ordningene som FNs Høykommissær for flyktninger og andre land i Europa har lagt opp til. Det er flott at mange vil stille opp, men jeg ber nå alle som vil hjelpe om å gjøre det på andre måter enn å organisere transport til Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\n– De europeiske helseministrene er enige om å ta imot pasienter fra Ukraina. Norge har et ansvar og skal bidra. Vi har en velfungerende spesialisthelsetjeneste som er klar til å gjøre en innsats. Jeg har innkalt de regionale helseforetakene til foretaksmøte i morgen. Der vil de få i oppdrag å behandle pasienter som evakueres fra Ukraina og sikre nødvendig koordinering, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Postet:
2022-03-17 19:49:52