Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Statsminister Jonas Gahr Støre gjer greie for regjeringa si handtering av krigen i Ukraina i Stortinget fredag 18. mars kl. 09.00. Ca. 15 minutt etterpå, tentativt kl. 11.15, inviterer statsministeren til pressekonferanse om same tema i Marmorhallen.\n\nForsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil òg delta på pressekonferansen.

Postet:
2022-03-18 11:15:21

Delt innhold:
Pressekonferanse om Ukraina-handteringa