Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
Statsministeren orienterer Stortinget om hvordan regjeringen vil og kan avhjelpe den alvorlige flyktningesituasjonen fra Ukraina 🇺🇦

Postet:
2022-03-18 09:05:39