Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Russlands angrep på Ukraina: Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). https://t.co/g38ZPAHJbV https://t.co/HkG5UsoT3G

Postet:
2022-03-18 12:29:37

Delt innhold:
Styrker sivil beredskap
– Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap. Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen o...