Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Vi skal gi ukrainske flyktninger en varm velkomst til Norge. Da trenger vi en helhetlig plan for hvordan vi skal ta de imot. 💙 \n\n🏠 Tak over hodet\n🏥 God helsehjelp\n👩🏼‍🏫 Skole og barnehage\n👩🏼‍💻 Raskt ut i jobb \n🇳🇴 Norskopplæring \n\nFor å nevne noe. Les gjerne saken og del videre 💙

Postet:
2022-03-17 10:52:13

Delt innhold:
Høyre ber regjeringen forberede seg på 100.000 flyktninger
Høyre legger frem skisse til flyktningplan – og ber regjeringen presentere planer som tar høyde for 20.000, 40.000 eller inntil 100.000 ukrainske flyktninger.