Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
Arbeids- og inkluderingsminister @MarteMP møtte i dag representantar frå ei rekkje frivillige organisasjonar. Tema for møtet var korleis frivilligheita kan bidra til lokalt engasjement i arbeidet med å ta imot og integrere ukrainske flyktningar. https://t.co/WCwQKPYpUQ

Postet:
2022-03-17 15:39:49