Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@finalyendex @PepsiGro Det er du som krev at den same summen skal omprioriterast til forsking og utvikling, det er ikkje ein del av dette forslaget. Dette konkrete forslaget omhandlar at det vi tjener ekstra på olje og gass som følge av krigen i Ukraina skal inn i eit fond som er retta mot å:

Postet:
2022-03-17 14:20:46