Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter: 22. mars inviterer Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Partnerforum, til kick-off-konferanse om EØS-rett.\n\nArrangementet er relevant for alle som er opptatt av EØS-rett, styring og forvaltning.

Postet:
2022-03-16 11:02:43

Delt innhold:
EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter
Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har etablert et samarbeid om kunnskaps- og kompetansebygging på EØS-rett. I samarbeid med Partnerforum, arrangerer de tre departementene en kick-off-kon...