Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
https://t.co/14iJYxLYXC

Postet:
2022-03-16 14:13:04

Delt innhold:
Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at kommuner som har ukrainske flyktninger boende i kommunen, men utenfor asylmottakssystemet, kan få tilskudd fra UDI. Ordningen er frivillig for kommunene.