Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Senterpartiet har i flere år kjempet for å etablere beredskapslagring av korn. Nå setter regjeringa i gang dette arbeidet!🌾🍀\n\n– Situasjonen i Russland og Ukraina aktualiserer viktigheten av beredskapslagre. Det er ikke spørsmål om vi skal ha lagre, men om å finne de beste metodene, sier landbruksminister Sandra Borch.

Postet:
2022-03-14 09:22:49

Delt innhold:
Landbruksminister Sandra Borch vil etablere kornlagre lokalt på norske gårder
Landbruksminister Sandra Borch vil gjenopprette beredskapslagre for matkorn. Staten kan ta deler av regningen for bygging av lagre på gårdsbruk over hele landet.