Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
Så runder vi 15 år! Det har vært en lang seilas, og ikke alltid i medvind eller med solgangsbris. Men vi har holdt fast i tanken om at skal det noen gang bli vanlige folks tur, så trengs et nytt og sterkt arbeiderparti til venstre \n\nDen strategien ligger fast. Og denne kampen mot Forskjells-Norge har brakt oss fra rundt 1 % på målingene og 1500 medlemmer, til å være landets tredje/fjerde største parti på målingene og over 13.000 medlemmer. \n\nStadig flere kommer nå til Rødt. Noen fordi vi konsekvent står på for arbeidstakernes rettigheter, eller mot sosial dumping og velferdsprofitører. Andre fordi vi forsvarer velferdsstaten mot dem som vil legge ned lokalsykehus.\n\nOg denne våren fordi vi står opp for å sikre Norges viktigste, varige fortrinn: Billig strøm fra rein vannkraft til hus og heim og industri\n\nDet har gått 15 år. Men vi er bare ved reisens begynnelse. Vi skal forandre Norge - og jeg håper du blir med på laget!

Postet:
2022-03-11 11:36:42