Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Et ekspertutvalg mener lønna for delvis uføre må ned for at arbeidsgiverne skal lokkes til å ansette dem. Vi mener forslaget skaper usikkerhet blant uføre folk som har nok å bekymre seg for fra før. Se link i story!\n\n#forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2022-03-12 20:16:43