Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Økte oljeinntekter på grunn av krigen må gå til Ukraina, ikke til oss selv! \n\nAkkurat nå tjener Norge mye på krigen i Ukraina. Olje- og gassprisene skyter i været, og analytikere tror Norge kan tjene så mye som 1500 milliarder kroner ekstra i år på krigen og energikrisen vi hadde fra før. Det er mer enn et helt norsk statsbudsjett! På samme tid skjer det en folkevandring ut av Ukraina, og Polen og andre naboland har tatt imot over 1,7 millioner flyktninger. \n\nMDG håper at regjeringen og andre partier vil være med å fastsette et hovedprinsipp: økte oljeinntekter som følge av krigen i Ukraina skal gå til Norges innsats for en verden i krise, ikke til oss selv. Vi foreslår at de enorme summene plasseres i et solidaritetsfond for Ukraina og andre land som er indirekte rammet av krigen. Pengene må gå til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Ukraina, til å gjøre Europa uavhengig av russisk gass, og til å hindre sosial nød som følger av energipriser og matvarepriser i fattige land. \n\nBombingen av Ukraina får enorme konsekvenser for matvarepriser som allerede var høye. Solidaritetsfondet bør kunne brukes til å hindre en eskalerende matkrise. Ukraina og Russland står for omtrent en tredel av verdens hveteproduksjon, og Ukraina en viktig leverandør til verdens matvareprogram, som utdeler livreddende matrasjoner til land som Libya, Jemen og Libanon. Mange er nå bekymret for hvordan økte matpriser vil forsterke sosiale uro og rekruttering til væpnede grupper.\n\nNorge bør dessuten bidra direkte inn i fondet EU har opprettet for å redusere gassavhengigheten til Russland. Det bør komme i tillegg til å øke vår egen produksjon av fornybar energi fra havvind og sol i Norge, og utveksle denne energien med Europa gjennom utenlandskabler. Det er bra for klima, men også viktig for europeisk energisikkerhet, og for norsk industri.\n\nEtter andre verdenskrig stilte USA opp med 14 milliarder dollar for gjenoppbygging av Europa - den såkalte Marshall-hjelpen. Den var helt avgjørende for at europeiske land, inkludert Norge, skulle komme seg raskt på fote igjen. For MDG, som et solidaritetsparti, er det en selvfølge at det nå er vår tur til å stille opp. Det er også i vår egen interesse.\n\nLes mer om hva MDG mener om krigen i Ukraina her: https://www.mdg.no/mdg_om_ukraina

Postet:
2022-03-11 15:52:56

Delt innhold:
Økte oljeinntekter på grunn av krigen må gå til Ukraina, ikke til oss selv! \n\nAkkurat nå tjener Norge mye på krigen i Ukraina. Olje- og gassprisene skyter i været, og analytikere tror Norge kan tjene så mye som 1500 milliarder kroner ekstra i år på krigen og energikrisen vi hadde fra før. Det er mer enn et helt norsk statsbudsjett! På samme tid skjer det en folkevandring ut av Ukraina, og Polen og andre naboland har tatt imot over 1,7 millioner flyktninger. \n\nMDG håper at regjeringen og andre partier vil være med å fastsette et hovedprinsipp: økte oljeinntekter som følge av krigen i Ukraina skal gå til Norges innsats for en verden i krise, ikke til oss selv. Vi foreslår at de enorme summene plasseres i et solidaritetsfond for Ukraina og andre land som er indirekte rammet av krigen. Pengene må gå til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Ukraina, til å gjøre Europa uavhengig av russisk gass, og til å hindre sosial nød som følger av energipriser og matvarepriser i fattige land. \n\nBombingen av Ukraina får enorme konsekvenser for matvarepriser som allerede var høye. Solidaritetsfondet bør kunne brukes til å hindre en eskalerende matkrise. Ukraina og Russland står for omtrent en tredel av verdens hveteproduksjon, og Ukraina en viktig leverandør til verdens matvareprogram, som utdeler livreddende matrasjoner til land som Libya, Jemen og Libanon. Mange er nå bekymret for hvordan økte matpriser vil forsterke sosiale uro og rekruttering til væpnede grupper.\n\nNorge bør dessuten bidra direkte inn i fondet EU har opprettet for å redusere gassavhengigheten til Russland. Det bør komme i tillegg til å øke vår egen produksjon av fornybar energi fra havvind og sol i Norge, og utveksle denne energien med Europa gjennom utenlandskabler. Det er bra for klima, men også viktig for europeisk energisikkerhet, og for norsk industri.\n\nEtter andre verdenskrig stilte USA opp med 14 milliarder dollar for gjenoppbygging av Europa - den såkalte Marshall-hjelpen. Den var helt avgjørende for at europeiske land, inkludert Norge, skulle komme seg raskt på fote igjen. For MDG, som et solidaritetsparti, er det en selvfølge at det nå er vår tur til å stille opp. Det er også i vår egen interesse.\n\nLes mer om hva MDG mener om krigen i Ukraina her: https://www.mdg.no/mdg_om_ukraina