Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Hele Norge eksporterer 💪\n\nDet er navnet på regjeringens eksportreform som ble presentert torsdag 10. mars. \n\nNå skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. \n\n– Vi har både gode enkeltspillere og konkurransefortrinn, men for å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på lag. Det er det denne satsingen handler om, sier næringsminister Jan Christian Vestre. @Jcvestre\n\nLes mer om eksportreformen på regjeringen.no eller på HeleNorgeeksporterer.no \n\nMusikk: Won't Stop, Swell Music + Sound. Facebook Sound Collection.

Postet:
2022-03-10 15:52:17