Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
https://t.co/HhKx7plt6s

Postet:
2022-03-11 14:19:21

Delt innhold:
Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger
Regjeringen har i dag iverksatt en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut som ...