Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@jstavenes @SteinWaalen Godt at vi er samde i at vi må støtte skikkeleg i denne saka. Ingenting imot at vi avventar endelege tal, her er det snakk om å gi inntekta. Vi ser føre oss å t.d. sette pengane i eit fond eller jobbe for å motvirke energi- og matvarekrise. God helg!

Postet:
2022-03-11 09:55:27