Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@ArneWillySlaaen @meuande Vi ligg an til å tene massivt på effektene av krigen i Ukraina - det er denne inntekta vi vil gi tilbake. Vi ser føre oss å sette desse pengane i eit slags Marshallhjelp-fond, eller bruke pengane på å motvirke energi- og matvarekrise i området. Takk for ære!

Postet:
2022-03-11 09:58:21