Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
EU, Island og Liechtenstein rullar ut sanksjonar mot Russland - Noreg heng langt etter. Men no veit vi i det minste kva Senterpartiet skulle bruke den nasjonale sjølvråderetten til. https://t.co/TsA5g5JNxb

Postet:
2022-03-11 07:20:17

Delt innhold:
Derfor er Norge et «hull» i EU-sanksjonene
Mens EU, Island og Liechtenstein har innført EUs sanksjoner mot Russland, henger Norge etter. Det kan gjøre Norge sårbare for sanksjonsomgåelser, mener Finanstilsynet.