Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I dag holdt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en redegjørelse om Ukraina-situasjonen for Stortinget. \n- Vi står ovenfor en massefluktsituasjon i Europa, som også påvirker vårt land. Selv om de fleste ukrainske flyktningene så langt har reist til andre land enn Norge, forbereder vi oss nå på å ta imot mange tusen ukrainere i tiden fremover. Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge, sa justis- og beredskapsministeren. \nLes hele redegjørelsen her\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-av-justis-og-beredskapsministeren-om-ukraina-situasjonen/id2903746/

Postet:
2022-03-10 15:45:18

Delt innhold:
I dag holdt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en redegjørelse om Ukraina-situasjonen for Stortinget. \n- Vi står ovenfor en massefluktsituasjon i Europa, som også påvirker vårt land. Selv om de fleste ukrainske flyktningene så langt har reist til andre land enn Norge, forbereder vi oss nå på å ta imot mange tusen ukrainere i tiden fremover. Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge, sa justis- og beredskapsministeren. \nLes hele redegjørelsen her\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-av-justis-og-beredskapsministeren-om-ukraina-situasjonen/id2903746/