Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl om Ukraina-situasjonen for Stortinget: - Etatene våre jobber på spreng for å få opp kapasiteten både hva gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de tjenestene som flyktningene kommer til å trenge. https://t.co/vxhniUI6Pj

Postet:
2022-03-10 16:39:09

Delt innhold:
Ukraina-situasjonen: Redegjørelse for Stortinget av justis- og beredskapsministeren
(Sjekkes mot framføring) President, Takk for at jeg får komme til Stortinget for å holde en muntlig redegjørelse om flyktningkrisen som følger av Russlands invasjon av Ukraina Vi står ovenfor en massefluktsituasjon i Europa, som også påvirker vårt land...