Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
https://t.co/Y8V8zC90hP

Postet:
2022-03-09 11:43:39

Delt innhold:
Foreslår endringer for å styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet
Regjeringen sender på høring forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering.