Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
💪🏼💃🏼👠 GRATULERER MED DAGEN! 🎊🌹\nKvinnedagen trengs. Mer enn noen gang. Og internasjonal kvinne- solidaritet trengs mer enn noengang. I dag vil jeg hylle de kvinner som sloss for frihet med og uten våpen og som holder hverdagen igang i et inferno av krig, i Ukraina 🇺🇦 spesielt. De trenger å vite at vi er mange som støtter dem. Det trenger kvinner å vite i hele verden som står opp for likestilling, demokrati og fred. I alt for mange land fengsles de, voldtekt og seksuell trakassering er virkemidler som mennene bruker.\nFN sa for mer enn 20 år siden at kvinner skulle ha en større rolle i internasjonale fredsoperasjoner. Nå er andelen rundt 10%. Altså går det alt for tregt. Nok et eksempel på at forestillingen om at vi har likestilling er en myte. På krigsarenaen i dag, ser vi rekker på rekker av menn. Hvorfor trekker ikke disse mennene fram kvinner? Hvorfor melder ikke flere kvinner seg på? Forskning viser at FN ikke får innspill på kvinner når oppdrag skal i erksettes. Ringen sluttes også der: menn rekrutterer menn. Regner med #regjeringen og Anniken har mange kvinner på blokka og samordner seg i Norden slik at vi får opp prosentandelen i FN. Den lille forskningen vi har, sier PRIO (Peace Reasearch Institute Oslo), viser at det synes som om fred oppnås oftere og varer lengre der kvinner har vært meglere.

Emneknagger:

Postet:
2022-03-08 08:30:45