Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
⚡ Det er veldig vanskelig å få olje- og energiministeren til å svare på om de vil sørge for at Energikommisjonen ser på forslagene om makspris og reduksjon i krafteksport, som Rødt har foreslått. Få med deg replikkvekslinga mellom stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen og energiminister Marte Mjøs Persen.\n\nStortinget 15.02.22.\n\n#strømprisen #strømpriser #strømprisene #energikommissjonen

Emneknagger:

Postet:
2022-02-18 20:01:35