Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Ingen regjering har overkjørt absolutt alle miljøfaglige advarsler mot oljeboring i sårbare havområder før. Men med Erna Solberg og co er det tut og kjør! Oljeindustrien gis forrang uansett. Foran fisk, fiskere og miljø. I dag utfordra vi statsministeren. Hu lovte hverken bot eller bedring. Vi skal slåss et reint hav, blir du med?

Postet:
2018-02-07 19:56:00

Delt innhold:
Hva med miljøet Erna?