Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Hver dag utsettes vi for en cocktail av miljøgifter. Vi i SV vil forby de farligste miljøgiftene. Inntil vi har et forbud på plass vil vi avgiftsbelegge dem og sikre at varer som har disse miljøgiftene i seg er tydelig merket med det. Blir du med ossi kampen for en giftfri hverdag?

Postet:
2018-02-16 20:00:00

Delt innhold:
Miljøgifter