Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Alle voldtekter burde være straffbare, men dessverre er det ikke sånn. Nesten én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Alt for ofte blir man møtt med fordommer og myter. Vi vil bedre rettsikkerheten til voldtektsutsatte. I Sverige og Danmark har de allerede fått samtykkelov, og det virker! #8mars

Emneknagger:

Postet:
2022-03-06 19:48:38