Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Det er sterkt beklagelig at stortingsflertallet med regjeringspartiene og Ap i spissen har valgt å avgi suverenitet over deler av norsk energipolitikk til EU og Acer, et organ vi ikke har stemmerett i. Men jeg vil sterkt advare mot at energidebatten i Norge fortsetter i det grisete sporet som Acer debatten havna i. Det har ikke vært mangel på påstander om landssvik, nasjonalismeanklager og direkte feilinformasjon i denne debatten. Energipolitikken er viktig og berører mange. Vi må klare å føre en anstendig debatt i dette landet. Vi må klare å være uenige med hverandre og fortsatt ha folkeskikken i behold.

Postet:
2018-03-22 20:00:00