Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Naturen tar vare på oss, men tar vi vare på den? Mange av oss nyter rolige dager i naturen i påska. Sjøl er jeg på Glåmos, her har vi vært i alle år. Fantastisk fjellnatur skal de neste dagene gi inspirasjon til nye forslag vi skal fremme i Stortinget for å ta vare på naturen. Har du noen forslag du mener vi bør fremme? Skriv dem ned under her!

Postet:
2018-03-24 20:00:54

Delt innhold:
Rapport: Naturen i Europa under sterkt press
Naturen i Europa er i sterk tilbakegang, og én av tre arter er truet. Arealendring utgjør den største trusselen, viser en rapport.