Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Denne uka ble verdenssamfunnet enige om å lage en ambisiøs, global avtale for å få slutt på plastforurensning. Svært glad for det og alt der andre vi fikk til på FNs Miljøforsamling, som jeg ledet. En annen viktig beslutning at det skal settes ned et vitenskapspanel om forurensning fra kjemikalier og avfall etter modell fra FNs klimapanel og biodiversitets-paneler. Vi had bare én klode, og den må vi ta mye bedre vare på. Og da er det viktig at fakta får ha makta. \n\n(Foto: FN/UNDP og KLD). 🇳🇴🇺🇳🌍✌️

Postet:
2022-03-06 09:00:49