Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
Rødt mener at Norge bør gå foran og bidra til å svekke kampmoralen til Putins krigsmaskineri ved å å tilby beskyttelse til russiske desertører. https://t.co/8GTg1PnV3c

Postet:
2022-03-05 11:25:51

Delt innhold:
Rødt vil svekke russisk kampmoral. Mener russiske desertører bør få beskyttelse i Norge.
Venstre-nestleder Abid Raja mener Norge bør hente ukrainere ut fra grenseområdene. Rødt vil gi beskyttelse til russiske desertører.