Person / Aktør:
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
Parti: H

Innlegg:
Ukraina har bedt EU om hastemedlemskap. Det er ikke tilfeldig. I over 70 år har EU vært en garantist for nettopp demokrati, fred og frihet. Mens et av våre regjeringspartier ønsker en frikobling fra det europeiske fellesskapet og melde Norge ut av EØS, banker Ukraina febrilsk på døren for å komme inn. EU bør anerkjenne Ukraina som offisiell søkerstat, og gjerne innlede et hurtigspor. Under de samme forutsetningene og krav til Ukraina som til andre medlemsland. Men først må Ukraina hjelpes til å vinne krigen mot Russland!\n\n#slavaukraini #heroyemslava #westandwithukraine

Emneknagger:

Postet:
2022-03-03 15:28:44

Delt innhold:
EU må si ja til Ukraina
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk stående applaus etter sin videotale til hastemøtet i Europaparlamentet tirsdag.