Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
KRAFTTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING 💪\n\nRegjeringa setter nå i gang arbeidet med ei stortingsmelding om seksuell trakassering. Den skal fokusere på særlig to ting: å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet, opplæringssektoren og på kultur- og fritidsarenaer og å foreslå forebyggende tiltak og annen innsats mot seksuell trakassering.\n\nSeksuell trakassering er ulovlig og skal ikke forekomme i det norske samfunnet ✋\n\nKunnskapsminister Tonje Brenna og jeg har snakka med Dagsavisen, lenke i kommentarfeltet 👇

Postet:
2022-03-03 18:48:00

Delt innhold:
KRAFTTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING 💪\n\nRegjeringa setter nå i gang arbeidet med ei stortingsmelding om seksuell trakassering. Den skal fokusere på særlig to ting: å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet, opplæringssektoren og på kultur- og fritidsarenaer og å foreslå forebyggende tiltak og annen innsats mot seksuell trakassering.\n\nSeksuell trakassering er ulovlig og skal ikke forekomme i det norske samfunnet ✋\n\nKunnskapsminister Tonje Brenna og jeg har snakka med Dagsavisen, lenke i kommentarfeltet 👇