Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Energipolitikk er tryggleikspolitikk. Raskare overgang frå fossil til fornybar skaper eit tryggare og meir stabilt Europa. Det er ein meiningslaus og usolidarisk tanke at Noreg skal “låse inne” vår eigen energi. @Venstre https://t.co/V8I4dSX9Fv

Postet:
2022-03-02 15:40:01

Delt innhold:
Krigen skaper press om at Noreg må ta ansvar for varmen i Europa
Etter ein vinter med rekordhøge straumprisar er det teikn til at Ukraina-krigen dreier den norske kraftdebatten i «meir solidarisk» retning.