Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
#ForNature \n- Mest betydningsfulle som har skjedd for miljøet siden Parisavtalen ble vedtatt i 2015, sier @EspenBarthEide \nVerdens land er enige om få på plass en internasjonal avtale mot plastforurensing. Ambisjonen er å ferdigstille avtalen i 2024. \nhttps://t.co/EwAIfBJUN5 https://t.co/QLm8TpeyAU

Emneknagger:

Postet:
2022-03-02 15:10:22