Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
👇🏼

Postet:
2022-02-28 16:02:30

Delt innhold:
– Nå er strømstøtta på plass og søknadsportalen åpna, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Alle frivillige organisasjoner som har utgifter til strøm eller fjernvarme, og holder til i en kommune som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember, er tilskuddsberettiget og kan nå søke tilskudd på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider eller direkte til sin kommune. \n👉Les mer på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-frivillige-organisasjoner-soke-stromstotte/id2902487/\n👉 Lotteritilsynet: https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/