Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Godt fylkesårsmøte med debatt om alt fra Ukraina og krigen der til fylket, landbruket og utdanningstilbudet i fylket vårt. Tjenester nær folk må også skje i praksis - Stortinget, regjeringa, fylket og kommunene jobber på. Vi vil utvikle hele Oppland! Ola Borten Moe hilste møtet med inspirasjon om strøm-tiltak, desentralisert utdanning og tiltak for rekruttering av kvalifisert personell blant annet i helsevesenet. \n\nTakk til Kjersti for god innsats som fylkesleder! Masse lykke til Marit som tar over nå. Vi ser fram til kommune- og fylkestingsvalget neste år - det må bli satt i live enda mer god Senterpartipolitikk!

Postet:
2022-02-26 16:49:52

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Marit Knutsdatter Strand