Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Offisielt frå statsrådet 25. august: https://t.co/ZRuT9KWzPl

Postet:
2017-08-25 12:13:14

Delt innhold:
Offisielt frå statsrådet 25. august 2017
I statsråd i dag vart det oppnemnd eit ekspertutval som skal sjå på kjønnsforskjellar i skuleprestasjonar.