Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Studiested Nesna blir realisert og satsa på! Studentvelferden er avgjørende for et godt studietilbud her framover.

Postet:
2022-02-25 13:40:12

Delt innhold:
Regjeringen gir 60 millioner kroner til Nord universitet sin satsing på Nesna
Regjeringen har bestemt at Nord universitet får 60 millioner kroner ekstra for å dekke merkostandene ved å reetablere og bygge opp lærer- og barnehagelærerutdanningene på Nesna.