Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
@henriksen @anebrei Hovudpoenget mitt er at norske journalistar i sentrale media set ut til å bygge det meste av sin journalistikk på det som skjer i Twitter-bobla - og skaper sitt verdsbilete ut frå det

Postet:
2022-02-24 10:08:07