Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Det er vanskelig å ha full fart framover samtidig som man girer om til revers. Jeg engasjerte meg i politikk for å bidra til en bedre verden, i det små og i det store. Bidra til å bygge samfunn og bygge mennesker. For å bidra til frihet og muligheter for alle. For en trygg oppvekst og god skole, for klima og natur, for framtida. Når det nå er flertall i denne salen for å dele opp Viken betyr det at vi de neste åra i stedet skal bruke tid, penger og politisk kapital på å demontere og bygge ned i stedet for å bygge opp. Reversere i stedet for å bygge gode løsninger for framtida. Det er meningsløst og uansvarlig. Venstre har ønsket et sterkt folkevalgt regionalt forvaltningsnivå fordi det er bra for demokratiet, bra for å sikre gode tjenester til innbyggerne og god regional forankring i utviklingen av samfunnet. Demokrati handler ikke bare om antall fylkestingsrepresentanter og antall kilometer til fylkeshuset. Vi trenger fylker som kan være en motmakt mot en stadig sterkere stat, og vi som bor i hovedstadens omland, er tjent med å ha et fylke som kan møte Oslo med samme styrke og på samme nivå. Det er også demokrati. Ei oppdeling av Viken og andre fylker vil svekke fylkeskommunen og svekke den regionale politikkens legitimitet. Det vil ikke styrke demokratiet, men vil med stor sannsynlighet føre til at fylkeskommunen på sikt avvikles, noe som vil gi økt sentralisering av makt til staten og statsbyråkratiet. Og det må Sp bære en stor del av ansvaret for. Og resultatet blir det motsatte av det også Ap og Sp har jobbet for i flere tiår - nemlig sterkere regioner. Med vedtaket som fattes her i dag om å dele Viken Fylkeskommune er det bare å gratulere Frp som nå danner flertall sammen med Ap, Sp, Sv og Rødt og får gjennomslag for det som ligger nærmest opp til deres primære politikk - å pulverisere fylkeskommunene og gjøre det mye vanskeligere å overføre nye oppgaver fra staten til fylkene. Så skal jeg være den første til å være enig i at det skulle vært overført mer makt og ansvar til fylkene raskere. Her gjorde ikke den blågrønne regjeringa nok. Likevel er det bedre å reparere enn å reversere. Viken har så mange muligheter, og ei oppdeling av Viken vil være en demonstrasjon av tapte muligheter. Viken er Norges største skoleeier for videregående skole og har et fantastisk utgangspunkt for å være i front og å være en pådriver og utvikler på alle sider av skolefeltet. Disse mulighetene gir flertallet i denne salen nå fra seg. Viken har en stor andel av Norges nullutslippskjøretøy, plusshus og teknologiske lavutslippsløsninger på mange områder. Vi har kompetansemiljøer og næringsliv med høy kompetanse på ulike sider av det grønne skiftet. Dette gir Viken en unik mulighet til å gå foran som nullutslipps-region i Norge og i Europa. Disse mulighetene gir flertallet i denne salen nå fra seg. Viken omgir Oslofjorden, og det gir en unik mulighet til samordning av alle aktuelle planer og virkemidler for en ren og levende Oslofjord i tett samarbeid med kommunene. Den muligheten går nå tapt. Viken har sammen med Oslo størstedelen av kollektivreisene i Norge. Dette er et stort ansvar, men gir oss også store muligheter. Her kunne Viken, sammen med Oslo, utvikle framtidas sømløse og rimelige kollektivtrafikk i hele regionen, til beste for innbyggerne og miljøet. Det blir nå mye vanskeligere. Viken har rukket å bli en pioner i helhetlig og målretta arbeid med FNs bærekraftsmål i hele sin virksomhet. En oppdeling av Viken vil både svekke dette arbeidet og forsinke resultatene. Det er vanskelig å ha full fart framover samtidig som man girer om til revers. Det er vanskelig å nå måla om kutt i klimagassutslipp og andre bærekraftsmål når alle de flinke folka som jobber med utviklingsarbeid i stedet skal bruke arbeidstida si til å omorganisere og reversere. Det er vanskelig å få på plass sømløs kollektivtrafikk og billettsystem på tvers av tidligere fylkesgrenser samtidig som man jobber med å gjenopprette de fylkesgrensene, og dele opp Viken til tre nye fylker. Det er ikke mulig å ta på seg ledertrøya for å koordinere arbeidet for en rein og levende Oslofjord - på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer når man samtidig holder på med å dele seg selv opp til flere aktører. Vi registrerer at et flertall i dette fylkestinget setter som forutsetning for en oppdeling av Viken at regjeringen dekker alle kostnader. Noe regjeringen har bekreftet at de ikke vil gjøre. Men det ser ikke en gang ut som Ap, Sp, Sv, Rødt og Frp har lagt merke til det. Politikk er det muliges kunst. En oppdeling av Viken gir først og fremst et hav av tapte muligheter. (Mitt innlegg i dagens møte i Viken fylkesting der Ap, Sp, Sv, Rødt og Frp sikrer flertall for deling av Viken)

Postet:
2022-02-23 14:23:47

Delt innhold:
Det er vanskelig å ha full fart framover samtidig som man girer om til revers. Jeg engasjerte meg i politikk for å bidra til en bedre verden, i det små og i det store. Bidra til å bygge samfunn og bygge mennesker. For å bidra til frihet og muligheter for alle. For en trygg oppvekst og god skole, for klima og natur, for framtida. Når det nå er flertall i denne salen for å dele opp Viken betyr det at vi de neste åra i stedet skal bruke tid, penger og politisk kapital på å demontere og bygge ned i stedet for å bygge opp. Reversere i stedet for å bygge gode løsninger for framtida. Det er meningsløst og uansvarlig. Venstre har ønsket et sterkt folkevalgt regionalt forvaltningsnivå fordi det er bra for demokratiet, bra for å sikre gode tjenester til innbyggerne og god regional forankring i utviklingen av samfunnet. Demokrati handler ikke bare om antall fylkestingsrepresentanter og antall kilometer til fylkeshuset. Vi trenger fylker som kan være en motmakt mot en stadig sterkere stat, og vi som bor i hovedstadens omland, er tjent med å ha et fylke som kan møte Oslo med samme styrke og på samme nivå. Det er også demokrati. Ei oppdeling av Viken og andre fylker vil svekke fylkeskommunen og svekke den regionale politikkens legitimitet. Det vil ikke styrke demokratiet, men vil med stor sannsynlighet føre til at fylkeskommunen på sikt avvikles, noe som vil gi økt sentralisering av makt til staten og statsbyråkratiet. Og det må Sp bære en stor del av ansvaret for. Og resultatet blir det motsatte av det også Ap og Sp har jobbet for i flere tiår - nemlig sterkere regioner. Med vedtaket som fattes her i dag om å dele Viken Fylkeskommune er det bare å gratulere Frp som nå danner flertall sammen med Ap, Sp, Sv og Rødt og får gjennomslag for det som ligger nærmest opp til deres primære politikk - å pulverisere fylkeskommunene og gjøre det mye vanskeligere å overføre nye oppgaver fra staten til fylkene. Så skal jeg være den første til å være enig i at det skulle vært overført mer makt og ansvar til fylkene raskere. Her gjorde ikke den blågrønne regjeringa nok. Likevel er det bedre å reparere enn å reversere. Viken har så mange muligheter, og ei oppdeling av Viken vil være en demonstrasjon av tapte muligheter. Viken er Norges største skoleeier for videregående skole og har et fantastisk utgangspunkt for å være i front og å være en pådriver og utvikler på alle sider av skolefeltet. Disse mulighetene gir flertallet i denne salen nå fra seg. Viken har en stor andel av Norges nullutslippskjøretøy, plusshus og teknologiske lavutslippsløsninger på mange områder. Vi har kompetansemiljøer og næringsliv med høy kompetanse på ulike sider av det grønne skiftet. Dette gir Viken en unik mulighet til å gå foran som nullutslipps-region i Norge og i Europa. Disse mulighetene gir flertallet i denne salen nå fra seg. Viken omgir Oslofjorden, og det gir en unik mulighet til samordning av alle aktuelle planer og virkemidler for en ren og levende Oslofjord i tett samarbeid med kommunene. Den muligheten går nå tapt. Viken har sammen med Oslo størstedelen av kollektivreisene i Norge. Dette er et stort ansvar, men gir oss også store muligheter. Her kunne Viken, sammen med Oslo, utvikle framtidas sømløse og rimelige kollektivtrafikk i hele regionen, til beste for innbyggerne og miljøet. Det blir nå mye vanskeligere. Viken har rukket å bli en pioner i helhetlig og målretta arbeid med FNs bærekraftsmål i hele sin virksomhet. En oppdeling av Viken vil både svekke dette arbeidet og forsinke resultatene. Det er vanskelig å ha full fart framover samtidig som man girer om til revers. Det er vanskelig å nå måla om kutt i klimagassutslipp og andre bærekraftsmål når alle de flinke folka som jobber med utviklingsarbeid i stedet skal bruke arbeidstida si til å omorganisere og reversere. Det er vanskelig å få på plass sømløs kollektivtrafikk og billettsystem på tvers av tidligere fylkesgrenser samtidig som man jobber med å gjenopprette de fylkesgrensene, og dele opp Viken til tre nye fylker. Det er ikke mulig å ta på seg ledertrøya for å koordinere arbeidet for en rein og levende Oslofjord - på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer når man samtidig holder på med å dele seg selv opp til flere aktører. Vi registrerer at et flertall i dette fylkestinget setter som forutsetning for en oppdeling av Viken at regjeringen dekker alle kostnader. Noe regjeringen har bekreftet at de ikke vil gjøre. Men det ser ikke en gang ut som Ap, Sp, Sv, Rødt og Frp har lagt merke til det. Politikk er det muliges kunst. En oppdeling av Viken gir først og fremst et hav av tapte muligheter. (Mitt innlegg i dagens møte i Viken fylkesting der Ap, Sp, Sv, Rødt og Frp sikrer flertall for deling av Viken)