Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Bjørnar Moxnes vs Marte Mjøs Persen om strømeksport. Stortinget 16.02.22.\n\nEksporten av norsk kraft til Europa er en av de viktigste årsakene til de høye strømprisene. Blir du overbevist av energiminister Marte Mjøs Persens svar på Bjørnar Moxnes sine spørsmål?\n\n#strømprisen #strømpriser #strømprisene

Emneknagger:

Postet:
2022-02-23 19:10:27