Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Dagens regelverk for fjernarbeid og heimekontor er håplaust utdatert, noko m a dagens NRK-sak om heimekontor i utlandet syner. Eg har no stilt dette spørsmålet til Arbeidsminister @HadiaTajik https://t.co/QXZcDUt7jr

Postet:
2022-02-23 14:00:16

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til arbeids- og inkluderingsministeren
Vil regjeringa ta initiativ til å gjere reglane for å fjernarbeide frå heimekontor enklare og meir forståelege, slik at det blir lettare for folk å nytte dei høva ny teknologi og nye arbeidsformer gir til å ha ein friare og meir fleksibel kvardag?